Ez da lehenengo aldia, baina esan beharra dago: non daude falta diren taldeak?. Konpromezua non geratu da?. Eskubideak... guztiak, baina egin beharrak non?.